HEESTRAND

Det gamla fiskeläget och stenhuggarsamhället längs bohuskusten blomstrade för hundra år sedan av liv. Släggornas ljud ekade över bergen och stenindustrin trafikerades av fraktskutor för att skeppa bohusgraniten långt ut i världen. 

Här finner Ni numera lugnet och tystnaden. Långt ifrån kommersen och trafiken på turistorterna, är Heestrand idag en stressfri vacker idyll karatäriserat av sitt karga stenlandskap och röda sjöbodar.

Välkommna.